Säkerhet i Escape Rooms


Säkerhet i Escape Rooms

Säkerhet i Escape Rooms

Många av våra besökare blir nervösa vid tanken på att spela ett escape room. De har sökt på Internet och förstått det som att man är inlåst i en timme utan någon som helst möjlighet att ta sig ut själv.

- Vad händer om man behöver gå på toa? frågar de. Kommer ni och öppnar då eller?
Det är en fullständigt logisk fråga. Oroa dig inte, det finns ett betryggande svar! 

cu lock

Inga dörrar låsta -- någonsin

Hos oss på Escape Stories är ni aldrig inlåsta. Dörren kommer att vara stängd bakom er för att ni ska få vara ifred och tänka, men den kommer av säkerhetsskäl aldrig vara låst. Ni kan lämna spelet närsomhelst om ni tycker det känns obehagligt eller bara behöver ta ett glas vatten.

Vår policy är inte allmän policy för escape rooms. Det finns företag, även i Sverige, som faktiskt låser dörrarna helt och hållet, eller till och med låser fast sina besökare på något sätt. Ibland har dessa företag en “Panic Button” som i krissituationer kan öppna dörren inifrån, men det är ingen garanti. Det kan vara smart att höra sig för innan om vad säkerhetsföreskrifterna säger på andra företag innan ni bokar ett rum.


Tydliga och trygga säkerhetsföreskrifter

Brand har aldrig inträffat i ett svenskt escape room. Om olyckan ändå skulle vara framme har vi på Escape Stories väl utarbetade rutiner. Vi i personalen har ständigt uppsikt över lokalerna och gästerna inne i rummen. Vi har kameror överallt och ser våra besökare även om ljuset är släckt.

Det finns utrymningsvägar från alla rum med tydliga skyltar, till två av varandra oberoende utrymningsvägar från lokalen i sig. Säkerhetsdörrar är markerade som sådana och är separata från normal spelaktivitet, alltså inte dörrar som besökare ska få upp för att avancera i spelet. Om strömmen skulle gå är alla rum utrustade med nödbelysning som automatiskt sätter igång. Det samma gäller för de elektroniska vägledande markeringarna i alla rum. Vi i personalen har regelbundna genomgångar av brandrutiner och uppsamlingsplatser, och det finns släckutrustning på två platser. Vår lobby är också en certifierad brandcell med automatiskt ventilationsspjäll. Vi ger information om utrymningsvägar till besökare i början av varje spel och visar hur säkerhetsdörrarna ser ut.

Kolla alltid upp med andra escape room-företag att de följer alla riktlinjer för säkerhet och utrymning innan ni bokar. Escape Stories hade en grundlig genomgång av certifierad brandkonsult senast våren 2019 och vi har lagt ner mycket tid på att ni ska känna er trygga hos oss. Om ni fortfarande har frågor är ni varmt välkomna att höra av er!

Boka ert nästa event här!

Tags
escape room, säkerhet, brand, utrymning, rutiner